Odpowiedzi

2010-03-24T18:32:08+01:00
Jedna z podstawowych wielkości fizycznych (parametrów stanu) w termodynamice, będąca miarą stopnia nagrzania ciał. Jest Podstawową wielkością charakteryzującą zjawiska cieplne
2010-03-24T18:33:22+01:00
Temperatura jest to wilkość fizyczna która wyraża sie iw stopniach celcjusza ;) informuje nas jaka jest temperatura danego ciała . naturalna ciepłota ciał wynosi 36,6 stopni celcjusza
2010-03-24T18:33:54+01:00
Temperatura jest to wielkość fizyczna opisująca ciepłotę danego ciała. Temperatuta może być zarówno dodatnia jak i ujemna.