Pan Kowalski musiał zapłacić podatek VAT w wysokości 1/5 swoich dochodów . Jaką kwotę przekazał pan Kowalski na poidatek w roku 2008 wiedząc że :
I kwartał 9000
II kwartał 8700
III kwartał 9900
IV kwartał 9500
Potrzebne wszystkie obliczenia

1

Odpowiedzi

2010-03-24T18:32:22+01:00
Roczny dochód= I kwartał + II kwartał + III kwartał + IV kwartał
37100 = 9000+8700+9900+9500
1/5 * 37100=7420
Odp. Pan kowalski przekazał na podatek w 2008 roku 7420 zł.