Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-24T19:16:27+01:00
65 l - ilość otrzymanej mieszaniny
x - ilość litrów 70% roztworu kwasu siarkowego
y - ilość litrów tegoż kwasu o stężeniu 80%

x + y - po zmieszaniu otrzymamy mieszaninę 74 %
x + y = 65 l - równanie na ilość mieszaniny

Pytanie postawione w zadaniu:
Ile litrów roztworu wzięto do mieszaniny?
stosunek mieszaniny:
x - 70%
y - 80%

x*80% = y*70% |: 80% ---podziel obie strony równania przez 80%
x= (70/80)*y = (7/8)*y
x= (7/8)*y --- wyszedł nam stosunek mieszanin

Podstawmy x do wzoru:
x + y = 65 l
(7/8)*y + y = 65 l
15/8*y = 65 l |: obie strony równania podzielmy przez 15/8
y = 65:(15/8)= 65*(8/15) = 34,666666...=34,(6) l
y = 34,(6) l
Podstawmy y do wzoru i obliczmy x:
x + y = 65 l
x + 34,(6) l= 65 l
x = 65 - 34,(6) = 30,(3) l
x = 30,(3) l
Sprawdźmy równanie:
x + y = 65 l
30,(3) l + 34,(6) l = 65 l
65 l = 65 l
Zgadza się.

Odpowiedz:
Do roztworu wzięto 30,(3) l kwasu o stężeniu 70% oraz 34,(6) l kwasu o stężeniu 80%.
2 3 2