Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-03-24T18:44:40+01:00
Ca(NO₃)₂-azotan (V) wapnia

1) metal + Kwas→sól + wodór
Ca + 2 HNO₃→Ca(NO₃)₂ + H₂
wapń + kwas azotowy (V) → azotan (V) wapnia + wodór

2)tlenek metalu + kwas→sól + woda
CaO +2 HNO₃→Ca(NO₃)₂ + H₂O
tlenek wapnia + kwas azotowy (V) → azotan (V) wapnia + woda

3)wodorotlenek metalu + kwas→sól + woda
Ca(OH)₂ +2 HNO₃→Ca(NO₃)₂ + 2H₂O
wodorotlenek wapnia + kwas azotowy (V) → azotan (V) wapnia + woda

4) tlenek metalu + tlenek niemetalu→sól
CaO + N₂O₅→ Ca(NO₃)₂
tlenek wapnia + tlenek azotu(V)→ azotan (V) wapnia