Odpowiedzi

2010-03-24T20:06:19+01:00
-każdy wyborca dysponuje jednakową liczbą głosów o jednakowej wadze i znaczeniu (zasada równości),
-głosowanie przebiega w odseparowaniu, jest anonimowe, a karty do urn wrzuca się osobiście (zasada tajności),
- każda z partii otrzymuje mandaty w stosunku proporcjonalnym do liczby uzyskanych głosów (zasada proporcjonalna),
- każdy obywatel(pełnoletni) ma zarówno czynne jak i bierne prawo wyboru (zasada powszechności)