Teleskop Hubble’a znajduje się na orbicie okołoziemskiej na wysokości około 600 km
nad Ziemią. Oblicz wartość prędkości, z jaką porusza się on wokół Ziemi, jeżeli czas
jednego okrążenia Ziemi wynosi około 100 minut. Zapisz obliczenia.
( Przyjmij RZ = 6400 km,π = 22/7 )

1

Odpowiedzi

2009-10-29T14:55:02+01:00
Teleskop jest na orbicie będącej okręgiem o promieniu równym: 600 km +
+ 6 500 km = 7 100 km.

Obwód tego okręgu wynosi 2 π r = 2 * 7 100 km * 22/7 = 14 200 km * 22/7 ≈ 44 629 km.
Jest to droga, jaką pokonuje teleskop w czasie 100 min. Liczymy prędkość:

V = s / t ≈ 44 629 km / 100 min ≈ 44, 629 km / min

Pozdro)
73 1 73