Odpowiedzi

2009-04-22T15:29:30+02:00
Narysuj trojkat prostokatny, najlepiej
odrysuj ekierke 30stopniowa. Poloz ja dlugim bokiem
poziomo.

narysuj wysokosc do kata prostego i nazwij h
odcinki przeciw prostokatnej nazwij x,y

Dwa male trojkaty prostokatne sa do siebie podobne:
wiec
h/x=y/h---->h²=xy
Dane
x=2cm
y=3cm

h/x=y/h---->h²=xy=6
h=√6
c=x+y=5

P=1/2ch=1/2*5*√6=2,5√6

odp pole wynosi 2,5√6 cm²