1. Gęstość oleju wynosi 0,9 g/cm ³, a gęstość wody 1 g/ cm³.
A) Kula wrzucona do wody pływa na powierzchni, a wrzucona do oleju tonie. Substancja, z której zrobiono kulę, może mieć gęstość równą na przykład ........... g/cm ³
B) Drewniany klocek o masie 0,1 kg pływa zarówno w wodzie , jak i w oleju. Wartość siły wyporu działającej na klocek pływający w wodzie wynosi.........., a na pływający w oleju........... .

2. Monetę zawieszono na czułym siłomierzu. Wskazał on wartość 0,001 N. Następnie monetę wisząca na siłomierzu zanurzono w wodzie. Teraz siłomierz wskazał 0,009 N.
A) Siła wyporu działająca na monetę w wodzie ma wartość.....
B) ciężar wody wypartej przez monetę jest równy........, zatem jej masa wynosi........ = ......... g
C)Gęstość wody wynosi 1 g/ cm³. Objętość wypartej wody jest równa........
d) Objętość ,monety jest równa........ a jej masa wynosi......... kg =...... g
e) Gęstość monety jest równa.........

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-26T15:32:53+01:00
1.A) 0,95 g/cm ³
B) Drewniany klocek o masie 0,1 kg pływa zarówno w wodzie , jak i w oleju. Wartość siły wyporu działającej na klocek pływający w wodzie wynosi 1N, a na pływający w oleju 1N .

2.A) 0,001N
B) ciężar wody wypartej przez monetę jest równy 0,001N, zatem jej masa wynosi 0,0001kg =0,1 g
C) 0,1cm³
d) Objętość ,monety jest równa 0,1cm³ a jej masa wynosi 0,001 kg = 1 g
e) 10g/cm³
10 3 10