Zaznacz prawidłowe zestawienie sterfy roslinnej z występującymi w niej drzewami .
a) Las zwrotnikowy - dęby korkowe, sosny pinie
b) Wilgotny las równikowy - mahoniowce, baobaby
c) Tajga - modrzewie, mahoniowce
d) Sawanna - akacje, kauczukowce.
Podkresl nazwę zbiorowiska roslinnego które nie należy do roślinnosci strefowej.
a) roslinnosc wysokogórska, b) roślinnosc śródziemnomorska , c ) tundra , d ) tajga
Zaznacz prawidłowe dokończenia zdania ..
Glebami o bardzo dużej zyznosci są ..
a) gleby brunatne, bielicowe,płowe
b)gleby bagienne, mady, bielicowe,
c)czarnoziemy, mady, rędziny
d) terra rosa, g. bruntatne, bielicowe.
Podkreśl cechy charakteryzujące klimat, w ktorym rosna lasy debowo-grabowe.
a) gorace lata/ciepłe lata
b) niewielkie mrozt / mroźne zimy
c) opady w lecie/ opady cały rok
Podkresl nazwy kontynentów na których występują rozległe obszary tundry i tajgi...
Ameryka Południowa, Amryka Północna, Australia, Azja, Europa, Afryka, Antarktyda

DAJE NAJLEPSZĄ, WAZNE!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-26T23:48:50+01:00
1. a)Las zwrotnikowy - dęby korkowe, sosny pinie

b)Wilgotny las równikowy - mahoniowce

c)Tajga - modrzewie

d)Sawanna - akacje

2. c) tundra

3.d) terra rosa, g. bruntatne, bielicowe

4.a) gorące lata

b) niewielkie mrozy

c) opady w lecie

5. Amryka Północna, Europa, Azja

Prooosze Bardzo : )
4 4 4