1.Zapisz w prostszej postaci:
a)7x²-4x+6x²+4-x²+5x=
b)-2(3a-2b)-4a(2-3a+2b)=
c)(4-x)(2x+5)-4=
d)(4-2x)(3x-3)-2x(3x+1)=
3.Aby obliczyć, ile przekątnych posiada wielokąt, należy pomnoży liczbę jego boków przez liczbę o 3 od niej mniejszą i otrzymany wynik podzielić przez 2.
a)zapisz w postaci wyrażenia algebraicznego, ile przekątnych ma wielokąt o n bokach.
b)Oblicz, ile przekątnych ma trzydziestokąt.
4.Pięć lat temu Ania miała dwa razy mniej lat niż będzie miała za 5 lat.Ułóż równanie pozwalające obliczyć obecny wiek Ani.Rozwiąż to równanie.
5.Jeden z boków prostokąta jest o 3cm dłuższy, a drugi o 1cm krótszy od boku pewnego kwadratu.Pole prostokąta jest o 170cm² mniejsze od pola kwadratu.Oblicz obwód tego prostokąta.
Obwód=
6Narysunku przedstawiono rozwiązanie jednej z poniższych nierówności.Której?
A. 7x+5>6x+3
B. 12x-9<8x-7
C. -4x+11≥19
D. -4x<-3x-2

2

Odpowiedzi

2010-03-24T18:43:14+01:00
A)7x²-4x+6x²+4-x²+5x=12x do kwadratu -1+4
b)-2(3a-2b)-4a(2-3a+2b)=-6a+4b-8a+12a-8ab=-2+4b-8ab
c)(4-x)(2x+5)-4=8x+20-2x-5x-4=1x-16
1 1 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-24T18:49:26+01:00
1.Zapisz w prostszej postaci:
a)7x²-4x+6x²+4-x²+5x=12x²+x+4
b)-2(3a-2b)-4a(2-3a+2b)=-6a+4b-8a+12a²-8ab=-14a+4b+12a²-8ab
c)(4-x)(2x+5)-4=8x+20-2x²-5x-4=3x+16-2x²
d)(4-2x)(3x-3)-2x(3x+1)=12x-12-6x²+6x-6x²-2x=16x-12-12x²
1 3 1