Bardzo proszę o rozwiązanie tych zadań potrzeba mi na jutro.
ZADANIE
Oblicz pole powierzchni całkowitej graniastosłupa prostego,którego podstawą jest romb o boku równym 8cm i kącie ostrym 60stopni,wiedząc,że wysokość graniastosłupa jest równa 1,5 dm.
ZADANIE
W podstawie graniastosłupa prawidłowego sześciokątnego wpisano koło o promieniu 6cm.Oblicz pole powierzchni bocznej tego graniastosłupa jeśli wysokość jest równa 5,5cm.
ZADANIE
Oblicz pole powierzchni całkowitej ostrosłupa którego podstawą jest kwadrat o polu 49cm², a wysokość ściany bocznej jest o 3cm dłuższa od krawędzi podstawy.

2

Odpowiedzi

2010-03-24T18:40:46+01:00
Z sin30°=x/a=½
x/8=½ =>
2x=8//:2
x=4
d₁(przekatna) = 2x = 8

z cos30°=y/a=√3/2
y/8=√3/2 =>
2y=8√3 //:2
y=4√3

d²(druga przekatna) = 2y = 8√3
Ppodstawy = d₁*d₂*½ = 8 * 8√3* ½= 32√3 cm²

H=1,5 dm = 15cm
każda ściana graniastosłupa ma kształt prostokąta, gdzie jeden bok to wysokość graniastosłupa, a drugi to bok rombu.
P.ściany = a*H= 8cm*15cm=120cm²
P. boczne = 4 * P.ściany = 4*120= 480cm²

P.całkowite = Pb + Pp.=480 + 32√3=32(15 +√3)cm²1 5 1
  • Użytkownik Zadane
2010-03-24T18:48:17+01:00
Z sin30°=x/a=½
x/8=½ =>
2x=8//:2
x=4
d₁ = 2x = 8

z cos30°=y/a=√3/2
y/8=√3/2 =>
2y=8√3 //:2
y=4√3

d² = 2y = 8√3
Pp = d₁*d₂*½ = 8 * 8√3* ½= 32√3 cm²

H=1,5 dm = 15cm

P.ściany = a*H= 8cm*15cm=120cm²
P. boczne = 4 * P.ściany = 4*120= 480cm²

P.całkowite = Pb + Pp.=480 + 32√3=32(15 +√3)cm²