Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-24T18:43:50+01:00
- na organizacji państwa Karola wzorowali się liczni późniejsi władcy, również piastowscy. Podział na hrabstwa i marchie, wprowadzenie kontroli urzędników, ciągłe podróżowanie po kraju i osobisty udział w m.in. sądownictwie
- przeprowadził reformę monetarną - ujednolicenie monety, bicie pieniądza jednakowego, pod kontrolą monarchy
- założył pierwszą szkołę i zalecał by kolejne powstawały przy kościołach i klasztorach
- wprowadził cyfry arabskie
- rozwój architektury - tak zwany renesans karoliński
- fundował liczne kościoły
- reforma szkolnictwa kościelnego - narzucił duchowieństwu powrót do łaciny klasycznej
- reforma pisma - nieczytelne pismo merowińskie (kursywa) zostało zastąpione wyraźnym pismem karolińskim (minuskuła)
3 5 3
2010-03-24T18:49:40+01:00
Organizacja Państwa:
- Podział państwa na 700 hrabstw, na których czele stał hrabia.
- Ustalono urzędy dworskie: stolnik, cześnik, kanclerz

Waluta:
- Reforma walutowa oraz wprowadzenie srebrnych denarów (brak złóż złota na terenach Francji, natomiast sporo kopalni srebra).

Kościół:
- Przepisywanie ksiąg w klasztornych skryptoriach
- Utworzenie oraz powiększanie terenów Państwa Kościelnego wraz z jego protekcją.

Szkolnictwo:
- Reforma szkół klasztornych, nowe szkoły katedralne - uczono siedmiu sztuk wyzwolonych: trivium oraz quadrivium.


Kultura i sztuka:
- Budowle w stylu bizantyjsko-raweńskim (przykład: bazylika w Akwizgranie), na planie ośmiokąta wpisanego w koło.
- Powstawanie stylu romańskiego
- Zreformowanie alfabetu łacińskiego.
5 5 5