Wymień zasady religii chrześcijańskiej głoszone przez Jezusa z Galilei. Podkreśl te, które w największym stopniu skłaniały mieszkańców państwa rzymskiego do przyjmowania nowej wiary. PROSZĘ jak najszybciej bo to zadanie na JUTRO !!!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-24T19:30:30+01:00
Czynienie dobrych uczynków,
miłowanie bliźnich,
miłowanie wrogów,
OBIETNICA LEPSZEGO ŻYCIA PO ŚMIERCI,
pomoc biednym ludziom.
31 4 31