1) Wybierz właściwe odpowiedzi:
Dla architektury klasycznej charakterystycznymi formami były:
a) kolumnada
b) kopuła
c) łuk triumfalny
d) portyk z trójkątnym tympanonem
e) woluta

Na rozwój klasycyzmu miały wpływ:
a) oświecenie
b) humanizm
c) racjonalizm
d) religia katolicka

Dla architektury klasycyzmu charakterystyczne są:
a) kolumnada
b) kopuła
c) rozeta
d) łuk triumfalny
e) tympanon

2) Uzupełnij
Rozwój ...... w okresie klasycyzmu spowodował powstanie budowli użyteczności publicznej o różnych ........ .

Nurt umysłowy, który leżał u podstaw klasycyzmu i oświecenia to ............

1

Odpowiedzi

2010-03-24T18:48:25+01:00
1.a
2.a
3.a
wydaje mi się że tak ale pewna nie jestem
1 1 1