BŁAGAM :*** równania
do tych zadń potrzebne jest dokładne obliczenie + sprawdzenie
(da mi to pewność że jest dobrze)
a)5x-0.8=0.1+2x

b)8x-0.2=8x-0.1

c)0.01x+17=0.16x

d)-0.07(10x-1)=0.3x

e)0.83x+0.82=0.23x+1.52

f)0.6+2(0.1x-0.1)=0.2(x+1)

g)0.7(x+2)=0.4(x+1)+0.3+1

h) 0.15(2x+4)=2(1.3+0.3x)-0.5

i)0.1(x+1)-0.05(3x-10)=0.4-0.35x
jedno wielkie dziaaa :****

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-24T19:13:09+01:00
A)
5x-0.8=0.1+2x
5x-2x=0,1+0,8
3x=0,9
x=0,3
spr
L=5*0,3-0,8=1,5-0,8=0,7
P=0,1+2*0,3=0,1+0,6=0,7
L=P

b)
8x-0.2=8x-0.1
8x-8x=-0,1+0,2
0=0,1
Sprzeczność, brak rozwiązania
rozwiązaniem jest zbiór pusty

c)
0.01x+17=0.16x
0,01x-0,16x=-17
-0,15x=-17
0,15x = 17
15x=1700
3x = 340
x=340/3
x=113 i 1/3
spr
L=0,01 * 340/3 + 17 = 1/100 * 340/3 + 17 = 1 i 2/15 + 17 = 18 i 2/15
P = 0,16 * 340/3 = 16/100 * 340/3 = 18 i 2/15
L=P

d)
-0.07(10x-1)=0.3x
-0,7x + 0,07 = 0,3x
-x = -0,07
x=0,07
spr
L=-0,07(10*0,07-1)=-0,07(0,7-1)=-0,07 * (-0,3)=0,021
P=0,3 * 0,07 = 0,021
L=P

e)
0.83x+0.82=0.23x+1.52
0,6x=0,7
6x=7
x=7/6
x=1 i 1/6
spr
L=83/100 * 7/6 + 82/100 = 581/600 + 492/600 = 1073/600
P= 23/100 * 7/6 + 152/100 = 161/600 + 912/600 = 1073/600
L=P

f)
0.6+2(0.1x-0.1)=0.2(x+1)
0,6+0,2x-0,2=0,2x+0,2
0,2x-0,2x=0,2-0,4
0=-0,2
Sprzeczność, brak rozwiązania
rozwiązaniem jest zbiór pusty

g)
0.7(x+2)=0.4(x+1)+0.3+1
0,7x+1,4=0,4x+0,4+1,3
0,7x+1,4=0,4x+1,7
0,3x=0,3
x=1
spr
L=0,7(1+2)=0,7*3=2,1
P=0,4(1+1)+0,3+1=0,8+1,3=2,1
L=P

h)
0.15(2x+4)=2(1.3+0.3x)-0.5
0,3x+0,6=2,6+0,6x-0,5
0,3x+0,6=0,6x+2,1
-0,3x=1,5
-3x=15
x=-5
spr
L=0,15(2*(-5)+4)=0,15*(-6)=-0,9
P=2(1,3+0,3*(-5))-0,5=2(1,3-1,5)-0,5=2*(-0,2)-0,5=-0,4-0,5=-0,9
L=P

i)
0.1(x+1)-0.05(3x-10)=0.4-0.35x
0,1x+0,1-0,15x+0,5=0,4-0,35x
-0,05x+0,6=0,4-0,35x
0,3x=-0,2
3x=-2
x=-2/3
spr
L=1/10(-2/3 + 1) - 5/100(3* (-2/3) - 10)=1/10 * 1/3 - 1/20 * (-12) =
= 1/30 +3/5 = 19/30
P=4/10 - 35/100 * (-2/3) = 2/5 + 7/30 = 19/30
L=P
8 4 8
2010-03-24T19:27:32+01:00
A)
5x-0.8=0.1+2x
5x-2x=0,1+0,8
3x=0,9
x=0,3

spr:
5*0,3-0,8=0,1+2*0,3
1,5-0,8=0,1+0,6
0,7=0,7


b)
8x-0.2=8x-0.1
8x-8x=-0,1+0,2
0≠0,1c)
0.01x+17=0.16x
0,01x-0,16x=-17
-0,15x=-17
x=113⅓

spr:
0,01*113⅓+17=0,16*113⅓
1²/₁₅+17=18²/₁₅
18²/₁₅=18²/₁₅


d)
-0.07(10x-1)=0.3x
-0,1x+0,07=0,3x
-0,1x-0,3x=-0,07
-0,4x=-0,07
x=0,175

spr:
-0,07(10*0,175-1)=0,3*0,175
-0,07(1,75-1)=0,0525
-0,1225+0,07=0,0525
0,0525=0,0525e)
0.83x+0.82=0.23x+1.52
0,83x-0,23x=1,52-0,82
0,6x=0,7
x=1⅙

spr:
0,83*1⅙+0,82=0,23*1⅙+1,52
581/600+0,82=161/600+1,52
1⁴⁷³/₆₀₀=1⁴⁷³/₆₀₀f)
0.6+2(0.1x-0.1)=0.2(x+1)
0,6+0,2x-0,2=0,2x+0,2
0,2x-0,2x=0,2-0,6+0,2
0≠-0,2g)
0.7(x+2)=0.4(x+1)+0.3+1
0,7x+1,4=0,4x+0,4+0,3+1
0,7x-0,4x=0,4+0,3+1-1,4
0,3x=0,3
x=1

spr:
0,7(1+2)=0,4(1+1)+0,3+1
0,7+1,4=0,4+0,4+0,3+1
2,1=2,1h)
0.15(2x+4)=2(1.3+0.3x)-0.5
0,3x+0,6=2,6+0,6x-0,5
0,3x-0,6x=2,6-0,5-0,6
-0,3x=1,5
x=-5

spr:
0,15(2*(-5)+4)=2(1,3+0,3*(-5))-0,5
0,15(-10+4)=2(1,3-1,5)-0,5
-1,5+0,6=2,6-3-0,5
-0,9=-0,9i)
0.1(x+1)-0.05(3x-10)=0.4-0.35x
0,1x+0,1-0,15x+0,5=0,4-0,35x
0,1x-0,15x+0,35x=0,4-0,1-0,5
0,3x=-0,2
x=-⅔

2 1 2