Uzupełnij gdzie są kropki.
Dusiołek Bolesława Leśmiana oraz Lilije i Świtezianka Adama Mickiewicza, pomino że powstały w różnych epokach i wywodzą się z odmiennej tradycjii, mają wiel cech wspólnych. Przedstawione w nich wydarzenia układają się w ciągi przyczynowo- slutlowe. Można wię powiedzieć, że utwory mają charakter1)....................................................................... Dzięki dialogom utwory te są podobne do 2)....................................................... przedstawiony jest niewzykły, baśniowy, pełen fantastycznych postaci i tajemniczych zdarzeń. Bohaterowie często wyrażają swoje emocje, co nadaje utworem cechy3)...................................................................................... Gatunek charakteryzujący się łączeniem cech 4).............................................................................................., liryki i dramatu nazywamy balladą

1

Odpowiedzi

2010-03-26T18:02:23+01:00
1) przyczynowo - skutkowy
2) powieści
3) dramatu
4) epiki
3 3 3