Zaproponuj sposób rozdzielenia czteroskładnikowej mieszaniny składającej się z wody, nafty, soli kuchennej i krzemionki. Określ jakiego rodzaju jest to mieszanina i jaką mieszaninę uzyskasz po oddzieleniu każdego kolejnego składnika.


Proszę o dłuższą odpowiedz !
Pilne !


1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-24T22:42:26+01:00
Jest to mieszanina wieloskładnikowa, niejednorodna.
Oddzielanie:
I zbieramy naftę, która pływa na powierzchni wody i się z nią nie miesza. Zostaje mieszanina nadal niejednorodna
II Używając sączka przesączamy mieszaninę- na sączku zostanie krzemionka. Otrzymujemy mieszaninę jednorodną
III Wykonujemy destylację roztworu- czysta woda ulega odparowaniu i skropleniu w innym pojemniku
IV zostaje nam sama sól
1 5 1