1.Uzupełnij opis herbu Warszawy
Na .......... tarczy herbowej przedstawiona jest zwrócona w lewo postać .........
-pół kobiety, pół ryby. Syrena Ma głowę tułów i ręce .............. oraz rybi, pokryty łuską .......... . W lewym ręku trzyma ....... tarczę, a w prawym uniesiony nad głową ............ .

2.Opis herb Lublina zwracając uwagę na:
- co znajduje się na tarczy herbowej(np. zwierzę, charakterystyczny przedmiot itd)
- jakie są kolory przedstawionych elementów oraz kolor tła.
Oraz napisz co oznaczają poszczególne elementy herbu.

Ma być nie z internetu, ewentualnie inspirowane pracą z internetu.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-25T07:58:11+01:00
1.Na czerwonej tarczy herbowej przedstawiona jest zwrócona w lewo postać syreny-pół kobiety, pół ryby. Syrena Ma głowę
tułów i ręce kobiety oraz rybi, pokryty łuską ogon .W lewym ręku trzyma okrągłą tarczę, a w prawym uniesiony nad głową miecz .
2. Na czerwonym tle herbu Lublina przedstawiony jest biały kozioł ze złotymi rogami oparty o dużą roślinę.Kozioł jest symbolem miłości i Chrystusa, a czerwone tło symbolizuje siłę i władzę.
6 3 6