Planeta Nowa 1
ćw.5, str. 69
a jakby ktoś nie miał to jest to zadanie:
a) Wyjaśnij, czym zajmują sie speleolodzy
b) Korzystając ze strony internetowej:
http://speleo.pl/jaskinie2-pl.html, określ na jakie niebezpieczeństwa narażeni są speleolodzy i z jakimi trudnościami zmagają sie podczas eksploracji jaskiń.
c)Sformułuj kodeks zawierający 5 zasad, którymi powinny kierować sie osoby zwiedzające jaskinie, aby zapobiec zniszczeniu.

1

Odpowiedzi

2010-03-24T19:10:08+01:00
A)
speolodzy zajmują się genezą i rozwojem jaskiń, cechami środowiska przyrodniczego jaskiń oraz problemami ich ochrony.
b)
narażeni są na oderwanie się stalaktytu zawaleniem się jaskiń i utknięciem w szczelinach.
c)
1.nie dotykać niczego gdy przewodnik nie pozwoli
2.zawsze trzymać się grupy
3.nie zabierać niczego na pamiątkę
4.zachowywać się cicho
5.nie wyrzucać żadnych odpadków
77 4 77