Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-24T19:24:15+01:00
A)2HNO₃+Zn→Zn(NO₃)₂+H₂
2H⁺+2NO₃⁻+Zn→Zn²⁺+2NO₃⁻+H₂
b)CaO+2HNO₃→Ca(NO₃)₂+H₂O
CaO+2H⁺+2NO₃⁻→Ca²⁺+2NO₃⁻+2H₂O
c)2Al(OH)₃+3H₂SO₄→Al₂(SO₄)₃+6H₂O
2Al³⁺+3OH⁻+6H⁺3SO₄²⁻→2Al³⁺+3SO₄²⁻+6H₂O
d)Fe₂O₃+6HNO₃→2Fe(NO₃)₃+3H₂O
Fe₂O₃+6H⁺+6NO₃⁻→2Fe³⁺+6NO₃⁻+3H₂O