Proces oddychania dostarcza bakteriom ......... niezbędnej do życia. Jako jedne z nielicznych organizmów mogą one oddychać zarówno tlenowo, jak i .......... . Fermentacja polega na rozkładzie substancji organicznych bez udziału .......... . Bakterie oddychające w ten sposób są przez człowieka wykorzystywane na przykład do produkcji ......... , .......... i ............... . Ze wzgdlędu na sposób odżywiania bakterie dzielą się na samożywne i ........... . Bakterie ............ czerpią pokarm z rozkładu szczątków organizmów lub jak bakterie chorobotwórcze, żyjąc kosztem innych organizmów, wywołują choroby. Natomiast bakterie, które wytwarzają związki organiczne z udziałem energii słonecznej, przeprowadzają ............. .

3

Odpowiedzi

2009-10-29T15:25:35+01:00
Proces oddychania dostarcza bakteriom energi niezbędnej do życia. Jako jedne z nielicznych organizmów mogą one oddychać zarówno tlenowo, jak i beztelnowo . Fermentacja polega na rozkładzie substancji organicznych bez udziału tlenu . Bakterie oddychające w ten sposób są przez człowieka wykorzystywane na przykład do produkcji ......... , .......... i ............... . Ze wzgdlędu na sposób odżywiania bakterie dzielą się na samożywne i cudożywne . Bakterie ............ czerpią pokarm z rozkładu szczątków organizmów lub jak bakterie chorobotwórcze, żyjąc kosztem innych organizmów, wywołują choroby. Natomiast bakterie, które wytwarzają związki organiczne z udziałem energii słonecznej, przeprowadzają fotosynezę .
4 3 4
Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-29T15:25:41+01:00
1 energi
2 beztlenowo
3 tlenu
4 serów
5 jogurtów
6 kefirów
7 cudzożywne
8 cudzożywne
9 fotosyntezę

;P
19 4 19
2009-10-29T15:28:52+01:00
1. energii
2. beztlenowo
3. tlenu
4. przemysł spożywczy np. jogurty, sery
5. cudzożywne
6. cudzożywne
7. fotosyntezę
3 3 3