Mam za zadanie przetłumaczyc ten tekst na angielski poniewaz robie folder o miescie po angielsku.

Zamek Książąt Pomorskich:najcenniejszy zabytek miasta.jest najstarszym i najlepiej zachowanym obiektem architektury obronnej na Pomorzu.Wybudowano go na śródrzecznej wyspie, którą książę kupił wraz z młynem od darłowskiej mieszczanki Elżbiety von Behr. Zamek był rozbudowany i przebudowany kolejno przez króla Eryka w latach 1449 - 1459, Bogusława X i Barnina XI.odestepniony zostal jako muzeum.


Brama Kamienna.:gotycka brama która jest elementem dawnych murów miejskich, ich pozostałości są widoczne w parku przy Bramie oraz w pobliżu Zamku przy ulicy Zamkowej.

3

Odpowiedzi

2009-10-29T15:30:42+01:00
Lock of Pomorze Princes: the most treasured monument of the city. He is an oldest and best kept building of defensive architecture on the Pomerania. He was built on amongst river for island, with which the prince bought Elizabeth von Behr with the mill from the Darłowo burgess. The castle was extended and rebuilt one by one by Eryk's king in years 1449 - 1459, of X Bogusław and Barnina XI. became the museum.

Stone gate.: Gothic gate which is an element of ancient municipal walls, their remains are visible in the park by the Gate and in the vicinity Lock by the Castle street.
2 4 2
2009-10-29T15:37:29+01:00
Lock of Pomorze Princes: the most treasured monument of the city. He is an oldest and best kept building of defensive architecture on the Pomerania. He was built on amongst river for island, with which the prince bought Elizabeth von Behr with the mill from the Darłowo burgess. The castle was extended and rebuilt one by one by Eryk king in years 1449 - 1459, of X Bogusław and Barnina XI. became the museum.

Stone gate.: Gothic gate which is an element of ancient municipal walls, their remains are visible in the park by the Gate and in the vicinity Lock by the Castle street.
2009-10-29T16:27:37+01:00
Pomeranian Dukes' lock:the most valuable relic of city.it is the oldest and the the best kept object of defensive architecture on Pomerania.It he was built was on śródrzecznej island, which duke bought from mill from darłowskiej of Elisabeth's townswoman von Behr together with. Lock be complex and rebuilt...