Miejsce zerowe funkcji f(x) = x³-3x+2 możemy obliczyć następująco:
x³-3x+2=0
x³-x-2x+2=0
x(x²-1)-2(x-1)=0
x(x-1)(x+2)-2((x-1)=0
(x-1)[x(x+1)-2]=0
(x-1)(x²+x-2)=0
x=1 lub x=-2 lub x=1
Miejscami zerowymi funkcji są liczby -2 oraz 1.
Postępując podobnie, oblicz miejsca zerowe funkcji
g(x) = x³-7x+6

1

Odpowiedzi

2010-03-24T19:09:57+01:00
Miejsce zerowe funkcji f(x) = x³-3x+2 możemy obliczyć następująco:
x³-3x+2=0
x³-x-2x+2=0
x(x²-1)-2(x-1)=0
x(x-1)(x+2)-2((x-1)=0
(x-1)[x(x+1)-2]=0
(x-1)(x²+x-2)=0
x=1 lub x=-2 lub x=1
Miejscami zerowymi funkcji są liczby -2 oraz 1.
Postępując podobnie, oblicz miejsca zerowe funkcji
g(x) = x³-7x+6

x³-x-6x+6=0
x(x²-1)-6(x-1)=0
x(x-1)(x+1)-6((x-1)=0
(x-1)[x(x+1)-6]=0
(x-1)(x²+x-6)=0
x=1 lub x=2 lub x=-3
Miejscami zerowymi funkcji są liczby 1 oraz 2 oraz -3.