Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-24T21:24:12+01:00
Rolą znacznej większości kości w ciele człowieka jest dźwiganie masy ciała. Kości te stanowią dźwignie i są istotnymi składnikami narządu ruchu. Kości łącząc się ze sobą w określony sposób są wprawiane w ruch przez mięśnie. Kości połączone są ze sobą za pomocą stawów, które umożliwiają ruchy tych kości i poszczególnych odcinków ciała. Układ ruchu możemy podzielić na dwie części:
- część statyczna - składająca się z kości, stawów i więzadeł - czyli elementów poruszanych, a więc elementów biernych,
- część dynamiczna - składająca się z mięśni - czyli elementów poruszających, a więc czynnych elementów czynnych układu ruchu.
Ta całość stanowi układ ruchu i bez jakiejkolwiek z nich ruch nie był by możliwy.

A swoją drogą, ścięgna są częścią mięśni ;)
61 4 61
"a więc czynnych elementów czynnych układu ruchu."