Odpowiedzi

2010-03-25T10:56:23+01:00
Which part-time or temporary jobs do young people often do in your cuntry?

tłumaczenie tego zdania
które w niepełnym wymiarze czasu lub pracy tymczasowej młodzi ludzie często w contry?

odpowiedz po polsku:
Przeważają wśród nich ludzie młodzi nieposiadający rodziny i zobowiązań. Praca czasowa, praca w niepełnym wymiarze. Dzięki coraz większej liczby polskich studentów Human Development Index jest wysoki, a Polska jest krajem wysoko rozwiniętych. ..

po angielsku:
The commonest among them young people without family commitments. Working time, work part time. With the growing number of Polish students of the Human Development Index is high, and Poland is highly developed. ..