Odpowiedzi

2010-03-24T19:09:18+01:00
2010-03-24T19:09:40+01:00
Przez nerwy informacje bardzo szybko dopływają do mózgu .
2010-03-24T20:04:02+01:00
Jest to możliwe dzięki czuciu proprioceptywnym (głębokim).
W układzie ruchu człowieka znajdują się receptory pobudzane czynnością statyczną lub dynamiczną układu mięśniowego. Receptory te występują we wrzecionkach nerwowo-mięśniowych, w ścięgnach, na powierzchniach stawowych,w okostnej oraz w błędniku. Receptory znajdujące się w błędniku są odpowiedzialne za zachowanie równowagi. Proprioreceptory wysyłają informacje do ośrodkowego układu nerwowego o położeniu lub ruchu ciała i poszczególnych kończyn względem tułowia.


Jeśli chcesz to mogę opisać bardziej szczegółowo ;)