RÓWNANIA I NIERÓWNOŚĆ.

1. Jaś kupował haczyki w sklepie wędkarskim. Duży haczyk był o 7 groszy droższy od małego.Za 7 dużych haczyków i 6 małych zapłacił 3,50 zł. Ile kosztował duży haczyk, a ile maly?

2. Na bardzo nudnym wykładzie połowa studentów drzemie a jedna trzecia rozwiązuje krzyżówki. Wśród pozostałych sześciu słuchaczy, pięc osób czyta ksiązkę i tylko jedna studentka pilnie notuje. Ilu studentów jest obecnych na tym wykładzie.?

Damm NNNNNaaaaaaj.

2

Odpowiedzi

2010-03-24T19:19:40+01:00
1.
x-duży haczyk
y-mały haczyk
x=y+7gr

8x+6y=3,5zł
8*(y+7gr.)+6y=3,5zł
8y+56gr+6y=3,5zł
14y=3,5zł-0,56zł
14y=2,94zł/:14
y=0,21zł
y=21gr-mały haczyk

x=y+7gr
x=21gr+7gr
x=28gr-duży haczyk

odp.duży haczyk kosztuje 28 groszy,a mały 21 groszy

2.
½ drzemie
⅓ rozwiązuje krzyżówki
⅓ +½ = ⅚
Pozostaje 6 uczniów
1-⅚
⁶/₆ -⅚ = ⅙
⅙ = 6 studentów/:⅙
⁶/₁ * ⁶/₁=
³ ⁶/₁=36
Odp. Na tym wykładzie jest 36 studentów.
2010-03-24T19:34:53+01:00
Zad. 1

Duży haczyk x=y+0,07
Mały haczyk y


x=y+0,07
8x+6y=3,50
8(y+0,07)+6y=3,50
8y+0,56+6y=3,50
14y=3,50-0,56
14y=2,94
y=2,94/14
y=0,21
x=y+0,07=0,21+0,07=0,28

Duży haczyk x=0,28 zł=28 gr
Mały haczyk y=0,21 zł=21 gr
Spr.
8*0,28+6*0,21=2,24+1,26=3,50
Odp.
Duży haczyk kosztował 28 gr, a mały 21 gr.

Zad.2
wszyscy studenci x
drzemie 1/2x
krzyżówki 1/3x
czyta 5
notuje 1

1/2x+1/3x+5+1=x
3/6x+2/6x-x=-6
5/6x-x=-6
-1/6x=-6
x=-6:-1/6
x=-6*-6
x=36

wszyscy studenci x=36
drzemie 1/2x=1/2*36=18
krzyżówki 1/3x=1/3*36=12
czyta 5
notuje 1
Spr.
18+12+5+1=36
Odp.
Na wykładzie było 36 studebtów.
pozdrawiam:)