1.Przedstaw podaną funkcję w postaci kanonicznej
ƒ(x)= x²-8x+16
g(x)= -x²-2x+6
2.Rozwiąż równania i nierówności kwadratowe:
a) 2x²+3x-2=0
b) (x-3)²-4(x+2)=25
c) -4x²+4x-1>0
d) (t-1)³>(t+2)(t²-2t+4)
3.Wykonaj dodawanie wielomianów
W(x)= -2x⁴+3x³+6x²-8x+2
P(x)= 2x⁴+4x³+3x²+5x-3
4.Wykonaj odejmowanie wielomianów
W(x)= 3x³-6x²+4x-2
P(x)= -7x³+4x²+5x-7
5.Wykonaj mnożenie wielomianów
W(x)= 2x²-3x+1
P(x)= x+2
6.Wykonaj dzielenie wielomianów
W(x)= 3x³+10x²+7x-2
P(x)= x+2
7.Rozwiąż równania:
a) x⁴-1=0
b) x⁶-4x⁴-x²+4=0
c) 3x 2x-1 4
---- + ------ = -------
x-3 x+2 x² -x-6

1

Odpowiedzi

  • pgdn
  • Początkujący
2010-03-26T19:13:40+01:00
F(x)=x2-8x=16
współczynnik liczbowy: a=1, b=-8, c=16
delta=b2-4ac
delta= 64-64=0

x1= -b/2a
x1= 8:2=4
miejsce przecięcia na osi x to 94,0), czyli wieszchołek paraboli.
a na osi y to (0,16)

f(x)=-x2-2x+6

współczynnik liczbowy a=-1 b=-2 c=6
delta=28 tu trzeba wyliczyć pierwiastek z delty
miejsca zerowe
x1= -b-delta2a= 2-pierwiastek z delty/-2= 1.6457...
x2= -b+delta2a= 2+pierwiastek z delty/-2= -3.6457...
przecięcie z osią yto (0,6)
a z osią x to (-1, 7)
parabola w dół