Odpowiedzi

2010-03-24T19:18:12+01:00
Efekt cieplarniany jest zjawiskiem spowodowanym zdolnością atmosfery do przepuszczania dużej części promieniowania słonecznego (głównie światła) i zatrzymywania promieniowania Ziemi (m. in. cieplnego). Dzięki temu na powierzchni Ziemi oraz w dolnych warstwach jej atmosfery jest cieplej niż byłoby, gdyby atmosfera nie istniała.
Konsekwencje to:
- ocieplenie klimatu
- topnienie lodowców
- kwaśne deszcze niszczące uprawy
2010-03-24T19:22:08+01:00
Efekt cieplarniany jest to zjawisko spowodowane zdolnością atmosfery do przepuszczania dużej części promieniowaniaa słonecznego i tym samym zatrzymywania go na ziemi.Dlatego na powirzchni ziemi i w dolnych warstwach jej atmosfery jest cieplej niż byłoby, gdyby atmosfera nie istniała.

Konsekwencje zjawiska :

- topnienie lodowcow
- przesunięcie stref klimatycznych o 150-500 km ku biegunom do końca XXI wieku
- zaburzenie równowagi w ekosystemach i ginięcie wielu gatunków o małych zdolnościach adaptacyjnych.
- przyspieszenie parowania wody i opadanie jej w nowych rejonach