Zad 1 WODA JAKO ROZPUSZCZALNIK
wpisz poniższe nazwy
benzyna,woda utleniona.mąka ziemniaczana,lignina,piasek,soda oczyszczona,proszek do pieczenia,spirytus salicylowy tynk
Podaj po dwa własne przykłady substancji.
substancje dobrze rozpuszczalne w wodzie.................................


substancje słabo rozpuszczalnew wodzie.....................................
zad2wykonaj doświadczenia mające na celu zbadanie zachowania sie poniżych substancji w wodzie uzupełnij tabele i teks podsumowujący
numer badana zachowanie mieszanina
naczynia substancja substancji w jednorodna
wodzie niejednorodna
rozpuszcza sie
nie rozpuszcza
sie
1 cukier
2 olej
3 kwasek cytrynowy
4 mąka
5 sól kuchenna
6 białko
7 ocet
Dobrze rozpuściły sie w wodzie substancje w naczyniach nr......................... Powstały mieszaniny........................ W pozostałych naczyniach substancje .......................... w wodzie Emulsja powstała w naczyniu nr........................ a zawiesina nr............
prosze o rozwiązanie

1

Odpowiedzi

2010-03-24T19:38:36+01:00
Substancje dobrze rozpuszcz.
woda utl. ,
soda oczyszczona
proszek do pieczenia
spirytus saliculowy

sub. słabo rozp. w wodzie

benzyna
mąka ziemniaczana
lignina
tynk
piasek

2 cukier jednorodna rozpuszcza się
olej niejednorodna nie rozpuszcza się
kwasek jednorodna rozpuszcza się
mąka jednorodna rozpuszcza się
sól jednorodna rozpuszcza się
białko rozpuszcza się niejednorodna
ocet rozpuszcza się jednorodna

dobrze się rozpuściły 1,3,5,7,to mieszaniny2, emulsja nr 6 a zawiesina nr 4
58 4 58