Odpowiedzi

2009-10-29T15:40:10+01:00
Aby otrzymać wysokoprocentowy etanol stosuje się destylacje frakcjonowaną. W ten sposób otrzymujemy nie tylko stężony alkohol, lecz uwalniamy go przy tym od domieszek i zanieczyszczeń głównie gliceryny i tzw. oleju fuzlowego, w skład którego wchodzą, obok innych, izomery alkoholu butylowego i amylowego (pentanolu) powstające na skutek rozkładu ciał białkowych zawartych w zbożu i ziemniakach. Po rektyfikacji otrzymuje się alkohol o zawartości 95,57% alkoholu i 4,43%wody. Dalsza rektyfikacja nie usuwa wody, powstała bowiem mieszanina jest mieszaniną azeotropową, wrzącą pod ciśnieniem 1013 hPa w temperaturze 78,14oC. Otrzymanie 100% etanolu, czyli tzw. alkoholu absolutnego wymaga spacjalnych zabiegów.
2 5 2
2009-10-29T15:40:34+01:00

Etanol otrzymuje sie metodą biochemiczną w procesie fermentacji alkoholowej, w reakcji uwodnienia etylenu:
C2H4 +H2O> C2H5OH
proces ten zachodzi pod wpływem enzymów - np. zymazy zawartej drożdżach.
Fermentacja alkoholowa polega na przemianie cukru prostego (glukozy):
C6H1206 › 2 C2H50H + 2 C02

1 5 1
2009-10-29T15:41:24+01:00