Odpowiedzi

2010-03-24T19:22:37+01:00
Mv(kwadrat):2= mgh
v(kwadrat) = gh/ :g
v(kwadrat):2:g = h
h = 10*10 :2: 10
h =50:10
h=5
3 4 3