Odpowiedzi

2009-10-31T10:55:02+01:00
W VII wieku rozpoczęto wprowadzanie nowego modelu organizacji terytorialnej.Konstantynopol Był największym miastem średniowiecznej Europy.Wywierał ogromne wpływy na dzieje cesarstwa.Kiedy Arabowie zajęli Syrię i Egipt,Konstantynopol był jedynym ośrodkiem patriarchalnym w cesarstwie, co dawało mu silna pozycje.Dzieje cesarstwa można by podzielić na okres wczesny środkowy i późny.Koniec okresu wczesnego przypada prawdopodobnie wraz ze śmiercią Justyniana I Wielkiego 565r ,objecie tronu przez Herakliusza I 610r. Końcem okresu środkowego była bitwa pod Manzikert 1071r lub zdobycie Konstantynopola przez krzyżowców 1204r.Natomiast okres późny tzw schyłkowy przypadał prawdopodobnie do roku 1453 nazwany wówczas imperium problemów.Charakterystyczne dla dziejów cesarstwa były wielkie spory religijne.Za Konstantyna V występowało zjawisko ikonoklazmu polegające na walce z mnichami(mordowanie, zmuszanie do emigracji lub małżeństwa)niszczeniem ikon.Od 1196r w Konstantynopolu zaczęli pojawiając się pierwsi krzyżowcy.W 1204 roku zdobyli oni i ograbili Konstantynopol czego efektem stał się podział chrześcijaństwa na wschodnie i zachodnie.W 1261r cesarz nicejski Michał VIII odzyskał cesarstwo wprawdzie uszczuplone jednak starał się wzmocnić jego pozycję.Mimo upadku cesarstwa Konstantynopol był siedziba patriarchy.Schyłkowy okres to czas rozkwitu kultury i sztuki.Poza stolicą jednym z ważniejszych miejsc była tez Mistra gdzie działał m.in Plethon..............................................Strasznie dużo jest pisania na ten temat, to co tutaj napisałam to tylko namiastka...