Określenia dotyczące polskiego rolnictwa (wskaż cztery)
a) niskie zatrudnienie w rolnictwie
b) małe gospodarstwa rolne
c) produkcja nadwyżek żywności
d) duże rozdrobnienie gruntów
e) niska towarowość
f) duża wydajność pracy rolnika
g) niskie plony z hektara

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-24T19:38:18+01:00