Zad.1
A) rozwiazaniem ktorego rownania jest liczba 5?
I.5(x+1)=10 II. 2(x-2)-1=5 III. 3x+5x-8=0
B)Do podanego rownania napisz rownania rownowazne
a)4x+1=11 b)2(x-6)=4x c)7=3(x+4)
C)rozwiąż rownanie i sprawdz czy otrzymana liczba spelnia to rownanie.
a)2x-3=5+x b)6x+7=6(x+7) c)3/5x+1=2
D) Opisz podana sytuacje za pomoca rownania i rozwiąz to rownanie
trzykrotność liczby x jest liczba o 3 wieksza od x.

1

Odpowiedzi

2010-03-25T12:06:25+01:00
I.
5(x+1)=10
5x+5=10
5x=10-5
5x=5/5
x=1

II.
2(x-2)-1=5
2x-4-1=5
2x=5+4+1
2x=10/2
x=5

III.
3x+5x-8=0
3x+5x=8
8x=8/8
x=1

Odpowiedź:
Liczba 5 jest rozwiązaniem równania II.


a)
4x+1=11
4x=10
b)
2(x-6)=4x
2x-12=4x
2x-4x=12
-2x=12
c)
7=3(x+4)
7=3x+12
-3x=12-7
-3x=5

C)rozwiąż rownanie i sprawdz czy otrzymana liczba spelnia to rownanie.
a)
2x-3=5+x
2x-x=5+3
x=8
spr.
2*8-3=5+8
16-3=13
13=13
Spełnia

b)
6x+7=6(x+7)
6x+7=6x+42
6x-6x=42-7
0=35
Brak rozwiązania
c)
3/5x+1=2
3/5x=2-1
3/5x=1
x=5/3
Spr.
3/5*5/3+1=2
15/15+1=2
1+1=2
2=2
Spełnia


trzykrotność liczby x jest liczba o 3 wieksza od x.
3x=3+x
3x-x=3
2x=3
x=3/2
spr.
3*3/2=3+3/2
9/2=6/2+3/2
9/2=9/2
7 4 7