Odpowiedzi

2013-06-14T18:20:57+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

a) 2CH₃COOH + Mg(OH)₂ --->  (CH₃COO)₂Mg + 2H₂O


b) C₄H₉COOC₃H₇ + H₂O --H₂SO₄--> C₄H₉COOH + C₃H₇OH


c) 2C₂H₅COOH + 2Na ---> 2C₂H₅COONa + H₂

 

d) HCOOH ---> HCOO⁻ + H⁺

 

e) C₃H₇COOH + C₂H₅OH --H₂SO₄--> C₃H₇COOC₂H₅ + H₂O

1 5 1