Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-29T15:47:28+01:00
Kształt bakterii może być różny. Wyróżnia się bakterie:

•Kuliste- ziarniaki
•Wydłużone- laseczki, pałeczki
•Spiralne- krętki, przecinkowce

Pożyteczne : na nasze zdrowie wpływają różne gatunki bakterii kwasu mlekowego z rodzaju Lactobacillus i Bifidobacterium, w skrócie nazywane bakteriami LB, czyli probiotycznymi

Negatywne działanie bakterii:

- wywołują choroby człowieka, zwierząt i roślin:
ROŚLINY: plamistość liści, rak bakteryjny, wiednice, nekrozy, zgnilizny i powstawanie rakowatych
narośli
ZWIERZĘTA: gruźlica, wydzielanie jadów dzielimy na: wydzielane poza komórką egzotoksyny oraz uwalniana z komórki w czasie jej rozpadu endotoksyny
CZŁOWIEK: gruźlica, kiła, dur brzuszny, dżuma, cholera, gronkowce, bakteryjne zapalenie płuc, bakteryjne zapalenie opon mózgowych, brucelozy, szkarlatyn, trąd, angina,
zatrucia pokarmowe najgroźniejszym zatruciem jest toksyna produkowana przez
laseczkę tężca oraz zatrucie jadem kiełbasianym wydzielanym przez laseczkę jadu
kiełbasianego.
- uwalniają azot od atmosfery
- przeprowadzanie procesów gnilnych - powodują gnicie produktów spożywczych pochodzenia roślinnego i zwierzęcego
- powodują niszczenie materiałów przemysłowych
- powodują straty w gosp. człowieka
5 4 5
2009-10-29T16:02:12+01:00
1.pozytywne znaczenie bakterii:-=
-wykorzystywane są w różnych gałęziach przemysłu np.
*mleczarskim(jogurty,kefiry)
*gorzelniczym(alkohol)
*włókienniczym(włókna w przeróbce lnu,konopia)
*farmaceutyczny( do prodykcji szczepionek,antybiotyków,surowic-przeciwciała,witaminy C i B12)
- są wykorzystywane do kiszonek:
*ogórków
*kapusty
*paszy
-wzbogacają glebę w azot N -wiążą azot atmasferyczny
- powodują rozkład i gnicie materii organicznej martwej,włączają w obieg materii niektóre pierwiastki C,S,N,P (węgiel,siarke,azot,fosfor).oczyszczają wode i ścieki
- mineralizują i spulchniają glebe
2.negatywne znaczenie bakterii:
-wywołują choroby:człowieka ,zwierząt,roślin
-powodują gnicie praduktów spożywczych pochodzenia roślinnego i zwierzęcego
-powodują niszczenie materiałów przemysłowych:drewna,włókna,papieru
- uwalniają azot do atmosfery-bakterie demitryfikacyjne

KSZTAŁTY BAKTERII:
- bakterie kuliste:
a)ziarnkowce(ziarniaki)
b)dwoinki
c)gronkowiec
d)pakietowiec(sześcian)
e)pacierkowiec
- kształty wydłużone:
a) laseczki (laseczki tężca)
b) pałeczki (czerwonka)
c)maczugowiec
-kształty skręcone spiralnie:
a)śróbowiec
b)przecinkowiec
c)krętek
-kształty rozgałęzione:
a)prętek
b)promieniowiec
6 3 6
2009-10-29T16:04:59+01:00
1.Pożyteczne:
-rozkładają one związki organiczne, między innymi martwych zwierząt i roślin
-są składnikiem wielu witamin i antybiotyków

Szkodliwe:
-wywołują one wiele chorób u człowieka jak i u zwierząt
-powodują niszczenie materiałów przemysłowych

2.Kształty komórek bakterii:
-ziarenkowce (wygląd kulisty)
-krętki (wygląd podobny do sprężyny)
-laseczki (wygląd po prostu nieco grubszej laseczki)
-pałeczki (kształtem podobne do tabletek)
-dwoinki (wygląd kulisty)
-gronkowce (formy kuliste tworzą skupiska)
-paciorkowce (formy kuliste tworzące skupiska w postaci łańcuszków)


Nie ma za co! :D
5 3 5