Odpowiedzi

2013-08-14T06:13:20+02:00
Jednomiany w sumie algebraicznej nazywamy wyrazami tej sumy.
Wyrazy podobne są to jednomiany podobne, czyli takie, które różnią się co njawyżej
czynnikiem liczbowym, a litery są takie same i w tych samych potęgach

Redukcja jest to sprowadzenie sumy algebraicznej do najprostrzej postaci, czyli
dodanie do siebie wyrazów podobnych.

1 5 1