Podaj nazwę zjawiska fizycznego opisanego w poniższych przykładach:

Zapach dezodorantu rozpylonego w jednej części pomieszczenia po chwili czujemy w innej części tego pomieszczenia.
W chwili uderzenia w przeszkodę, rowerzysta wylatuje nad kierownicą do przodu. ____________________________
Na niebie po deszczu pojawia się tęcza.
Wychodząc z wody, czujemy chłód.
Linie wysokiego napięcia latem „zwisają", zaś zimą są „napięte".
_____________________________________________________
Napięta cięciwa łuku wraca po puszczeniu do stanu początkowego.
____________________________________________________
Podczas zdejmowania swetra w suchym pomieszczeniu słyszymy „trzaski", a czasem nawet odczuwamy „ukłucie".
Zamknięta szklana butelka całkowicie napełniona wodą i pozostawiona na mrozie - pęka. ______________________________________________
Patrząc na ołówek zanurzony w szklance wody, masz wrażenie, że jest złamany. __________________________________________________
Napompowany i puszczony balonik porusza się w przeciwną stronę do wylatującego z niego powietrza.
Igła kompasu ustawia się w kierunku północ-południe.


2. Podaj nazwę zjawiska które decyduje o działaniu:

• Elektromagnesu ……………………………………………………………………

• Prądnicy prądu przemiennego …………………………………………………….

• Reaktora jądrowego ………………………………………………………………

• Kompasu …………………………………………………………………………….

• Peryskopu ……………………………………………………………………………

• Zegara wahadłowego. ……………………………………………………………..

• Echosondy …………………………………………………………………………

• Taśmy bimetalowej ……………………………………………………………….

• Termometru ………………………..………………………………………………

3. Podaj przykład zjawiska:

mechanicznego ……………………………………………………………………
cieplnego ………………………………………………………………………….
magnetycznego ………………………………………………………………………

2

Odpowiedzi

2010-03-24T19:33:24+01:00
1.
-dyfuzja- samorzutne mieszanie się gazów
-bezwładność
--------------------------------------
-rozszczepienie światła białego
-ciepło właściwe (woda ma dużą pojemność cieplną i może pobrać dużo ciepła)
-rozszerzalność cieplna
------------------------------------
-sprężystość, odkształcenie sprężyste
------------------------------------------
- pole elektrostatyczne
-rozszerzalność temperaturowa cieczy
----------------------------------------------
-załamanie światła
------------------------------
-akcja-reakcja- zjawisko odrzutu
-magnetyzm

2.
-indukcja
-indukcja
-rozpad jądra atomowego
-magnetyzm i pole magnetyczne ziemi
-odbicie światła zwierciadlane (gdy peryskop działa na zwierciadłach) lub całkowite wewnętrzne odbicie (gdy działa na pryzmatach)
-Grawitacja i prawo zachowania energii wahadła
-odbicie fal elektromagnetycznych
-rozszerzalność cieplna (objętości) metali
-rozszerzalność cieplna cieczy

3.
a.-np. tarcie, rezonans
b.rozszerzalność cieplna, konwekcja
c. indukcja, opór elektryczny
6 3 6
2010-03-24T19:45:28+01:00
Dyfuzja,szron,sprezystosc,elektryzacja,zamarzanie,zalamanie swiatla,2 zasada dynamiki Newtona,pole magnetyczne
zjawisko magnetyczne
zjawisko indukcji magnetycznej
Zjawisko powstawania nuklidów rozszczepialnych z materiałów rodnych
zjawisko odbicia światła
zjawisko izochronizmu
zjawisko Dopplera
Rozszerzalność cieplna
zjawisko Seebecka

rwanie kartki
rozszerzalnosc cieplna gazow
igła kompasu ustawia się w kierunku północ-południe.
2 2 2