1. W jaki sposób doszło do powstania osi Berlin-Rzym-Tokio? Jakie cele pragnęły zrealizować należące do niej państwa?

2. Wyjaśnij, dlaczego Stalin zdecydował się na porozumienie z Hitlerem w 1939 roku. Przedstaw postanowienia tajnego protokołu Ribbentrop-Mołotow dotyczące Polski.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-24T19:39:43+01:00
1. Oś Berlin - Tokio - Rzym jest to układ trzech państw III Rzeszy, Włoch i Japonii układ ten miał zapewnić im ewentualne zabezpieczenie w chwili ataku na nie przez inne państwo.
Każda z umawiających się stron zobowiązywała się do udzielenia pozostałym pomocy politycznej, ekonomicznej i wojskowej. W okresie II wojny światowej terminu "państwa osi" używano także w odniesieniu do sojuszników wspomnianych trzech państw, tj. do Bułgarii, Rumunii, Słowacji i Węgier.

2. Stalin przeprowadzając wielką czystkę nie przewidział faktu, że wyżynając swoich najbliższych współpracowników, którzy byli oficerami i dowódcami nie będzie miał ludzi którzy będą mogli dowodzić wojskiem w czasie wybuchu wojny.
Bojąc się bezpośredniej konfrontacji z Niemcami postanowił zawrzeć z nimi porozumienie które zostało zawarte w Moskwie 23 sierpnia 1939 r. podpisane przez ministrów spraw zagranicznych tych państw. Pakt ten określany jest jako 4 rozbiór Polski, podzielone zostały wpływy radzieckie i niemieckie na ziemiach polskich. Strefa wpływów III Rzeszy obejmowała Litwę (z Wileńszczyzną), część Polski na zachodzie od linii rzek: Narew, Wisła, San, większość obszaru Rumunii. Strefa wpływów ZSRR obejmowała państwa bałtyckie (Estonię i Łotwę), pozostałą część Polski i Besarabię .
1 5 1