Odpowiedzi

2010-03-24T19:37:20+01:00
Człowiek w państwie autorytarnym:
-poddawany represjom (dotyczą radykalnej opozycji)
-częste morderstwa na tle politycznym
-cenzura
-indoktrynacja
-narzucanie im swoich poglądów
-ograniczony pluralizm polityczny
-zakaz wyznawania religii, poglądów
-łamane prawo do prywatności
-środki masowego przekazu pod kontrolą aparatu państwowego
2010-03-24T19:37:59+01:00
Państwo autorytarne:
Społeczeństwo nie ma możliwości kontrolowania władzy. Udział obywateli w życiu społecznym jest sztuczny i poddany ścisłej kontroli. Istnieje bardzo dobrze rozwinięty aparat przymusu i represji.