1)Pierwszym równaniem sprzecznego układu rownań jest 5x-2y=0.Wówczas drugim równaniem tego układu może być:
a)y=5/2x-2
b)y=5/2x
c)x=2
d)y=-5
2)Wartość najmniejsza funkcji y=xkw-6x+1 w przedzale <0,2> jest rowna
a)1
b)3
c)-7
d)-2
3)wykres funkcji f(x)=x przesunieto o 3 jednostki w prawo i 2 w doł i otrzymano wykres funkcji y=g(x).Wowczas
a)g(x)=x+1
b)g(x)=x-1
c)g(x)=x-5
d)g(x)=x+5
4)punkt symetryczny wzgledem osi 0Y do punktu (-3,2) ma wspolrzedne
a0(-3,-2)
b)(3,2)
c)(3,-2)
d)(-3,2)
5)Z poniższych przyporządkowań wybierz to,ktore nie opisuje funkcji
a)Kazdemu Polakowi przyporzadkowany jest numer PESEL
b)Kazdemu czlowiekowi przyporzadkowane jest imie
c)Każdemu zarejestrowanemu samochodowi przyporzadkowany jest numer rejestracyjny
d)Każdej liczbie przyporzadkowano liczbe do niej przeciwna

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-24T21:40:06+01:00
Zadanie 1) odpowiedź a

Zadanie 2) odpowiedź c

Zadanie 3)Odpowiedź c

Zadanie 4)Odpowiedź b

Zadanie 5)Odpowiedź b

Pozdrawiam