Odpowiedzi

2010-03-25T11:55:52+01:00
Zajmuje się informatyką. Myślę że to jest najciekawszy zawód. Ponieważ dzięki niemu można się wiele ciekawych rzeczy dowiedzieć. Pomóc niektórym ludziom kiedy im się komputer zepsuje lub coś innego. To jest naprawdę bardzo ciekawa praca.

tłumaczenie:
He is IT. I think it is the coolest profession. Because it allows you to find many interesting things. Help some people when they break down a computer or something else. This is really a very interesting job.