Odpowiedzi

2010-03-25T17:55:08+01:00
Rośliny użytkowe to liczne gatunki roślin z różnych grup systematycznych i różnych szerokości geograficznych,od prawieków pozyskiwane dla różnych celów ze stanu dzikiego i z upraw [rośliny uprawne].Do roślin użytkowych zalicza się m.in.rośliny lecznicze,włóknodajne,oleiste,warzywne,pastewne.

Co do tabeli,to nie mam pojęcia,bo jej nie podałaś.POZDRAWIAM.