Odpowiedzi

2010-03-24T19:38:06+01:00
Kto utworzył zakon?


Początki zakonu dominikanów wiążą się z langwedocką misją nawracania katarów. Do legatów i misjonarzy cysterskich przyłączyli się w 1206 dwaj kapłani z Kastylii: biskup Osmy Diego z Acebes i podprzeor jego kapituły Dominik Guzman. Przychylnie przyjęci przez papieża w Rzymie, spotkali się z jego legatami i uzyskali od nich poparcie dla akcji nawracania katarów. Obrana przez nich metoda różniła się od cysterskiej programowym eksponowaniem ubóstwa misjonarzy, którzy żebrząc uprawiali wędrowne kaznodziejstwo na wzór apostolski. Obok apostolskich wędrówek od domu do domu nowi misjonarze, mający odpowiednie przygotowanie teologiczne i oratorskie, organizowali uczone dysputy z katarami i waldensami (np. na zamku w Pamiers w 1207), starając się przy pomocy argumentów wykazać fałsz ich nauki. Papież Innocenty III w pełni zaakceptował ich metody. Do Dominika przyłączali się kandydaci na kaznodziejów. Rozszerzał się zakres działalności: nie ograniczali się już do nawracania katarów, ale podjęli ewangelizację wśród miejscowej ludności. Powierzenie zadań kaznodziejskich przez biskupa Tuluzy nadało grupie charakter instytucjonalny i powiększyło jej wiarygodność. Powstała silna, dynamiczna wspólnota, która znacznie szybciej niż „ubodzy z Asyżu" została przekształcona w oficjalny zakon. Wstępną aprobatę papieską otrzymali podczas czwartego soboru laterańskiego, w którym Dominik uczestniczył osobiście. 22 grudnia 1216 papież Honoriusz III wydał bullę zatwierdzającą nowy zakon w Kościele. Dominik przy ustalaniu zasad funkcjonowania nowego zgromadzenia wykorzystał regułę św. Augustyna, omijając przepis soboru laterańskiego, zakazujący tworzenia nowych zakonów. Mimo iż przyjęli regułę kanoniczą, bracia wyrzekli się wszelkich form własności i stali się zakonem żebrzącym. Żebrzący charakter klasztorów kształtował się stopniowo, przesądziło o nim dopiero postanowienie pierwszej kapituły generalnej w 1220.
1 5 1
2010-03-24T19:47:20+01:00
No to tak
Zakon braci kaznodziejów (zwany także zakon dominikanów i dawniej jakobinów) zostal zalozony przez Dominika de Gusman w 1206 roku w Montpellier. Pierwsza siedziba tego zakonu (kosciolem) byl kościół pw. Św. Romana w Tuluzie w 1216 r. Z powstaniem tego zakonu wiąże sie taka opowiesc(tak zostalo napisane w najstarszych dokumentach)
"Pewnej nocy papież Innocenty III miał widzenie: ściany bazyliki św. Jana na Lateranie zaczęły pękać i kościołowi groził nagły upadek. Wtedy nadbiegł mąż Boży Dominik i swoimi ramionami podtrzymał całą budowlę, chroniąc ją od upadku".
-zakon braci mniejszych czyli BERNARDYNI
to jedna z pięciu polskich Prowincji Zakonu Braci Mniejszych założonego przez św. Franciszka z Asyżu
- Jest to zamek w Canossie, do którego schronił się papież i przed którym trzy dni boso stał cesarz Henryk IV.
Mam nadzieje ze cos Ci to pomoze!
4 5 4