Do jednego z ramion U-rurki,wypełnionej częściowo wodą wlano naftę tak że jej słupek ma wysokość h₁=12,5cm.Oblicz wysokość h₂ słupka wody w drugim ramieniu U-rurki,który równoważy ciśnienie wywierane przez naftę na wodę.Wukonaj rysunek pomocniczy.
Gęstość nafty wynosi d₁=800kg/m³ a gęstość wody jest równa d₂=1000kg/m₃

1

Odpowiedzi

2010-03-24T20:27:44+01:00
H₁= 12,5cm
d₁=800kg/m³
d₂=1000kg/m³
h₂=?

h₁*d₁= h₂*d₂
h₂= h₁*d₁/d₂
h₂= (12,5 cm* 800kg/m³)/1000kg/m³
h₂= 10 cm
1 5 1