Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-24T19:50:27+01:00
1. Alegoria- element świata przedstawionego w utworze (osoba, podmiot, zjawisko), który poza znaczeniem dosłownym ma sens ukryty, zwany alegorycznym. W przeciwieństwie do symbolu znaczenie alegoryczne jest ustalone przez tradycję (literacką, patriotyczną, religijną), a zatem właściwe jej odczytanie wymaga znajomości tejże tradycji. Alegoria pojawia się często w bajkach (zwierzęta jako alegoria cech ludzkich) i w przypowieściach (np. postać Dobrego Pasterza jako alegoria Chrystusa). W literaturze polskiej funkcjonuje szereg alegorii ojczyzny (np. alegoria Polski- walącego się domu, Polski- okrętu czy Polski- matki).

2.Chrześcijaństwo i Judaizm
Aniołowie często występują w Starym Testamencie (np. Rdz 3, 24; księgi prorockie). Biblia nie mówi jednak wiele o naturze i rodzajach tych bytów. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w pismach kabalistycznych oraz w apokryfach. Chrześcijaństwo przejęło wiarę w anioły z judaizmu. W pierwszych wiekach wśród Ojców Kościoła istniały pewne spory co do natury tych bytów. Np. Grzegorz z Nazjanzu, Jan z Damaszku czy Bazyli Wielki wyobrażali anioły jako istoty eteryczno-ogniste. Jeszcze na Soborze Nicejskim II w 787 przypisywano im subtelne ciała. Ostatecznie kwestię tę rozstrzygnął św. Augustyn.
Islam:
Anioły pełnią również ważną rolę w islamie. Wiara w nie stanowi element dogmatyki tej religii. W islamie twierdzi się, że anioły zostały stworzone przez Boga z ognia, przebywają w niebie i głównym ich zadaniem jest służba dla swego stwórcy. Pełnią także funkcję posłańców, chronią ludzi oraz spisują wszystkie ich uczynki. Koran został podyktowany Mahometowi przez anioła Dżibrila. W teologii islamu wymienia się przede wszystkim Dżibrila, Malika (strażnika ogni piekielnych), Izra'ila (anioła śmierci), Nakira i Munkara, Haruta i Maruta, Mika'ila i Azrafaela. Jedyny anioł, który odmówił Bogu posłuszeństwa to Iblis, zwany też szatanem.
3 5 3