MAMY 5 PRÓBÓWEK . ROZPOZNAJ , CO JEST W KTÓREJ WIEDZĄC, ŻE :
- gdy substancja 1 działa na subst.2 to powstaje subst.4 i wydziela się 3
- substancja 4 barwi fenoloftaleinę na kolor malinowy
- subst. 1 to metal aktywny grupy 2 ( Ca)
- subst. 3 to gaz bezwonny , bezbarwny , lżejszy od powietrza , który z tlenem tworzy mieszaninę wybuchową (wodór)
- subst 1 i 3 to pierwiastki a subst. 2,4,5 to związki chemiczne
- subst.2 to najpopularniejszy rozpuszczalnik nieorganiczny (woda)
- GDY TLENEK WĘGLA 4 WPROWADZI SIĘ DO SUBST. 4 TO OTRZYMA SIĘ SUBST.5 BĘDĄCA PODSTAWOWYM SKŁADNIKIEM SKAŁ WAPIENNYCH !

- mają powstać równania chemiczne - z góry dzięki :)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-24T19:44:52+01:00
1 wapn
2 woda
3 wodor
4 ca(oh)2
5 caco3

na subst.2 to powstaje subst.4 i wydziela się 3
ca + h2o-> ca(oh)2 + h2


- GDY TLENEK WĘGLA 4 WPROWADZI SIĘ DO SUBST. 4 TO OTRZYMA SIĘ SUBST.5 BĘDĄCA PODSTAWOWYM SKŁADNIKIEM SKAŁ WAPIENNYCH !
cao + co2-> caco3