Przetłumacz.

1. Chłopiec idąc przez park nadepnął na szkło, lecz nic nie poczuł i poszedl dalej. Dlaczego?
Ponieważ miał grubą gume w bucie.

2. Monika nie poszła do szkoły, lecz miała obecność na wszystkich lekcjach. Dlaczego?
Ponieważ jest pilną uczennica i nauczyciele sie pomylili.

3. W stajni były 3 konie. Marek nakarmił swojego konia, ale kiedy wrócił za 15 minut dalej był głodny. Dlaczego?
Ponieważ nakarmił nie swojego konia.

3

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-03-24T19:43:30+01:00
1. The boy walked through the park and stepped on glass, but he felt nothing and he went on. Why?
Because he had a thick gum in my shoe.

2. Monika did not go to school, but had a presence in all classes. Why?
Since there is an urgent student and teacher mistook August.

3. In the stables there were 3 horses. Mark fed his horse, but when he returned for the next 15 minutes he was hungry. Why?
Since your horse is not fed

Pozdrawiam
2010-03-24T19:43:44+01:00
1. The boy walked through the park and stepped on glass, but he felt nothing and he went on. Why?
Because he had a thick gum in my shoe.

2. Monika did not go to school, but had a presence in all classes. Why?
Since there is an urgent student and teacher mistook August.

3. In the stables there were 3 horses. Mark fed his horse, but when he returned for the next 15 minutes he was hungry. Why?
Since your horse is not fed.
2010-03-24T19:46:32+01:00
1. Boy going through the park he trod on glass, but he felt nothing and poszedl farther. Why? Since had fat gume in the shoe.

2. Monika didn't go to school, but she had the presence during all lessons. Why? Since a pupil and teachers are diligent sie mistook.

3. There were 3 horses in the stable. Marek fed his horse, but when he came back in 15 minutes farther was hungry. Why? Since fed not his horse.

Pozdrawiam ;]