Zad.1
A) rozwiazaniem ktorego rownania jest liczba 5?
I.5(x+1)=10 II. 2(x-2)-1=5 III. 3x+5x-8=0
B)Do podanego rownania napisz rownania rownowazne
a)4x+1=11 b)2(x-6)=4x c)7=3(x+4)
C)rozwiąż rownanie i sprawdz czy otrzymana liczba spelnia to rownanie.
a)2x-3=5+x b)6x+7=6(x+7) c)3/5x+1=2
D) Opisz podana sytuacje za pomoca rownania i rozwiąz to rownanie
trzykrotność liczby x...

Błągam o pomoc!!!

1

Odpowiedzi

2010-03-24T21:08:20+01:00
Zad. 1

I 5(x+1)=10 II 2(x-2)-1=5 III 3x+5x-8=0
5x+5=10 2x-4-1=5 8x=0+8
5x=10-5 2x=5+4+1 8x=8/:8
5x=5/:5 2x=10/:2 x=1
x=1 x=5

Liczba 5 jest rozwiązaniem II równania.

Zad. 2

NIEWIEM

Zad.3

a) 2x-3=5+x
2x-x=5-3
x=2

2*2-3=5+2
1=7
L≠P

b) 6x+7=6(x+7)
6x+7=6x+42
6x-6x=42-7
0=35
L≠P

c) 3/5x+1=2
3/5x=2-1
3/5x=1/*5
5*3/5x=1*5
3x=5/:3
x=5/3
3/5*5/3+1=2
1*1+1=2
2=2
L=P

Zad. 4

NIEWIEM
1 5 1